Ποιο ρόλο επιτελούν οι μηχανές συσκευασίας στο συνολικό σχεδιασμό της ασφαλούς διαχείρισης ενός προϊόντος

Η συσκευασία είναι ο βασικότερος τρόπος ασφαλούς διαχείρισης ενός προϊόντος. Με αυτήν, οποιοδήποτε ευπαθές τρόφιμο ή άλλο προϊόν φυλάσσεται σε συνθήκες, κατά τις οποίες δεν αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά του για χρονικό διάστημα που φυσικά ποικίλλει ανάλογα με το είδος του προϊόντος και το υλικό της συσκευασίας. Παράλληλα, η συσκευασία επιτελεί και πολλούς ακόμα ρόλους που σχετίζονται με τη μεταφορά και τη διακίνηση των προϊόντων αλλά και την προσέλκυση πελατείας στο ολοένα αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον του σήμερα.

Προσεκτικός σχεδιασμός

Μέσα σε αυτό το πολύπλοκο δίκτυο λειτουργιών, ο προσεκτικός σχεδιασμός της συσκευασίας είναι το άλφα και το ωμέγα, για να αποφεύγεται η κατασκευή συσκευασιών που δεν πληρούν τα σύγχρονα standards. Σε αυτόν το σχεδιασμό καλούνται να συνεργαστούν διάφορες ειδικότητες, όπως αυτές που σχετίζονται με το marketing, την ασφάλεια των υλικών και τα logistics.

Γνώσεις που λαμβάνονται

Στη σημερινή εποχή, στην οποία η αυτοματοποίηση των διαδικασιών είναι ολοφάνερη τόσο στη χημική βιομηχανία όσο και στη βιομηχανία τροφίμων, η γνώση και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο σχεδιασμό της συσκευασίας αποκρυσταλλώνονται σε συγκεκριμένες εντολές που δίνονται στις μηχανές συσκευασίας.

προσεκτικος σχεδισμος συσκευασιας

Ας  δούμε, λοιπόν, παρακάτω τα συγκεκριμένα βήματα που ακολουθούνται στο σχεδιασμό πάντα σε συνεργασία με τις αυτόματες μηχανές συσκευασίας:

  • Σε πρώτη φάση, προσδιορίζονται τα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και ιδιαίτερα η ευθραυστότητά του και το επίπεδο αλλοίωσής του στην επαφή του με το οξυγόνο. Ανάλογα με αυτά τα χαρακτηριστικά, θα επιλεγεί το κατάλληλο υλικό συσκευασίας.
  • Η γνώση των περιβαλλοντικών κινδύνων, στους οποίους θα εκτεθούν τα προϊόντα, επηρεάζει επίσης άμεσα την επιλογή του υλικού.
  • Παράλληλα, καθορίζονται οι απαιτήσεις του marketing και του δικτύου διανομής, για να δημιουργηθεί ένα συσκευασμένο προϊόν, το οποίο θα μπορεί να διακινηθεί εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια αλλά και να προσελκύσει την προσοχή του καταναλωτή και να καταστήσει ευρύτερα γνωστή την εταιρεία παραγωγής.
  • Με βάση τα τρία παραπάνω στάδια, λαμβάνονται υπόψη οι διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις συσκευασίας και τυποποίησης, πριν αρχίσει η λεπτομερής εργασία του σχεδιασμού.

αυτοματες μηχανες συσκευασιας

  • Ακολούθως, σχεδιάζεται η μονάδα διανομής και ο τύπος της συσκευασίας με βάση τα διαθέσιμα υλικά και τις μηχανές συσκευασίας, ενώ εξετάζονται λεπτομερώς τα τεχνικά στοιχεία της απαιτούμενης συσκευασίας διανομής.
  • Για να διαπιστωθεί ότι η συσκευασία που σχεδιάστηκε πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές, περνάει από διάφορες δοκιμές απόδοσης με βάση συγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα. Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε συνεχή επανασχεδιασμό της συσκευασίας διακίνησης, μέχρι να περάσει με επιτυχία όλα τα τεστ.
  • Ρόλο σε αυτή την αλυσίδα ενεργειών παίζει και η ανάπτυξη μεθόδων αυτοματοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών προς μια συνολική οικονομία του συστήματος παραγωγής αλλά και διακίνησης του προϊόντος. Έτσι, δίνεται βάρος στις μηχανές συσκευασίας και ζύγισης των προϊόντων σε αυτόματες γραμμές παραγωγής που έχουν διπλό όφελος, αφού μειώνουν τόσο το χρόνο όσο και το κόστος παραγωγής.