Εξοπλισμός εστίασης: τι πρέπει να προσέξετε στους ψύκτες

Ο εξοπλισμός εστίασης περιλαμβάνει πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους μηχανήματα, τα οποία συνθέτουν ένα σύνολο και συμβάλλουν στη σωστή και αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης. Η απόφαση για το ποιο μηχάνημα πρέπει να πάρετε αποτελεί μέρος του σχεδιασμού και της υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας και επηρεάζει κατά πολύ τη μελλοντική της επιτυχία ή αποτυχία. Αρκετές επιχειρήσεις στο χώρο της μαζικής εστίασης παίρνουν την απόφαση να έχουν ψύκτες στο κατάστημα. Οι ψύκτες θεωρούνται μια πολύ καλή λύση, ώστε να μη χρειάζεται να έχετε μονίμως κάποιον άνθρωπο να γεμίζει τα ποτήρια των πελατών. Παλαιότερα, οι ψύκτες ήταν αμφιλεγόμενοι, όμως πλέον η νέα τεχνολογία και τα υλικά, με τα οποία κατασκευάζονται, τους έχει κάνει απόλυτα ασφαλείς. Ωστόσο, όπως για ολόκληρο τον εξοπλισμό του καταστήματός σας, θα πρέπει να προσέξετε ορισμένα πράγματα, ώστε όλα να λειτουργούν σωστά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας.

Ποιότητα νερού

Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να προσέξετε είναι η ποιότητα του νερού στη φιάλη του ψύκτη. Αυτό δεν σχετίζεται μόνο με τη γεύση του νερού αλλά κυρίως με την καθαρότητά του. Το εμφιαλωμένο νερό πρέπει να ελέγχεται για τη σύσταση και τα χαρακτηριστικά του, ώστε να είναι απόλυτα καθαρό, χωρίς επικίνδυνα μέταλλα και άλλα στοιχεία που μπορεί να βλάψουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Όταν, λοιπόν, προμηθεύεστε το νερό του ψύκτη, σας προτείνουμε να τσεκάρετε τους ελέγχους που του έχουν γίνει καθώς και τις πιστοποιήσεις που έχει λάβει.

Συντήρηση του ψύκτη

Όσο καθαρό και αν είναι το νερό μέσα στον ψύκτη, αν αυτός δεν συντηρείται σωστά, τότε η μικροβιολογική επιμόλυνση στο εσωτερικό του, η οποία θα επηρεάσει και το νερό, είναι αναπόφευκτη. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η υγειονομική συντήρηση του ψύκτη που γίνεται από εξειδικευμένες εταιρείες και εγγυάται ότι ο ψύκτης είναι καθαρός και δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Αυτή η συντήρηση πρέπει να γίνεται κάθε 4 μήνες.

Εταιρεία εξοπλισμού

Όπως συμβαίνει πάντα όταν αγοράζουμε εξοπλισμό εστίασης, πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στην εταιρεία του εξοπλισμού. Με αυτόν τον τρόπο, θα είμαστε σίγουροι για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος, τις πιστοποιήσεις που έχει λάβει, την εγγύησή του καθώς και την τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση. Όσον αφορά στους ψύκτες, κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε να λάβουμε τη σωστή καθοδήγηση για την επιλογή του ψύκτη και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συντήρησή του.

Μία αξιόπιστη εταιρεία για εξοπλισμό εστίασης είναι η Serko Ararat

Είδη ψυκτών

Πέρα από τον κλασικό ψύκτη- πίδακα, ο οποίος ήταν πολύ δημοφιλής παλαιότερα αλλά πλέον συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης μικροβίων στο εσωτερικό του, υπάρχουν και οι ψύκτες με φιάλη νερού που είναι σαφώς πιο ασφαλείς, οι ψύκτες νερού κάτω πάγκου που παρέχουν μεγάλες ποσότητες κρύου νερού, οι ψύκτες- δοσομετρητές και οι ψύκτες ποτηριών. Το ποιον θα επιλέξετε τελικά εξαρτάται από το είδος αλλά και τις ανάγκες του καταστήματός σας.