Ακουστικά βαρηκοΐας και ΕΟΠΥΥ: Δικαιολογητικά και επιδότηση

Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι ακουστικά βοηθήματα που μας εξυπηρετούν εξαιρετικά στην καθημερινότητά μας σε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε προβλήματα ακοής. Είναι ευρέως διαδεδομένα, και η σύγχρονη τεχνολογία τους ανοίγει τον δρόμο για πολλές ειδικές λειτουργίες, άνεση και ευκολία. Ακόμα και ο σχεδιασμός τους έχει εκσυγχρονιστεί τόσο που μπορούν να συμβαδίσουν με το προσωπικό στυλ του καθένα.

 

Η αγορά ενός ακουστικού βαρηκοΐας μπορεί όμως να κοστίσει αρκετά στη τσέπη μας. Ποια είναι λοιπόν η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και η επιδότηση για τα ακουστικά βαρηκοΐας και τον ΕΟΠΥΥ; 

Επιδότηση ακουστικών βαρηκοΐας από τον ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΠΥ

Αρχικά, ο ΕΟΠΥΥ χορηγεί 450€ για την αγορά ακουστικών βαρηκοΐας. Φυσικά, υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις γι αυτή την επιχορήγηση. Η απώλεια ακοής του ασφαλισμένου πρέπει να είναι πιστοποιημένη από νοσοκομείο ή ακόμα και από ιδιώτη ιατρό. Είναι πολύ θετικό το γεγονός πως η διαδικασία της επιδότησης είναι εξαιρετικά απλή και χρειάζεται απλώς να ακολουθήσετε μερικά βήματα.

Γνωμάτευση

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως το πρώτο βήμα είναι να γίνει ηλεκτρονική γνωμάτευση του ακοογράμματος του βαρήκοου από νοσοκομείο ή ιδιωτικό ιατρό. Ο ιατρός πρέπει οπωσδήποτε να είναι συμβεβλημμένος με τον ΕΟΠΥΥ. 

Πιστοποίηση

Το επόμενο βήμα είναι να σφραγιστεί η γνωμάτευση από ελεγκτή ιατρό σε νοσοκομείο ή στο ΙΚΑ. Αρκεί ο βαρήκοος ή κάποιο άτομο με συγγένεια πρώτου βαθμού να πάει την γνωμάτευση για να σφραγιστεί και να πιστοποιηθεί.

Συμμετοχή κι επιδότηση

Το τελευταίο βήμα είναι να γίνει κατάθεση της σφραγισμένης γνωμάτευσης μαζί με μια φωτοτυπία ταυτότητας του βαρήκοου στον ακοοπροθετιστή. Είναι πολύ εύκολη η κατάθεση, αρκεί ο βαρήκοος να καταθέσει τα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ.

 

Πως θα πάρω τα χρήματα της επιδότησης του ΕΟΠΥΥ για τα ακουστικά βαρηκοΐας;

Αφού γίνει κατάθεση των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, τα 450€ αφαιρούνται αυτόματα από την αρχική τιμή της αγοράς των ακουστικών βαρηκοϊας. Ο ενδιαφερόμενος απλώς πληρώνει την συμμετοχή του! 

 

Έτσι, το ποσό αυτό το παίρνει αυτόματα ο ακοοπροθετιστής αν ακολουθηθεί σωστά η διαδικασία και συμπεριληφθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Να σημειωθεί πως μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία επιδότησης για τα ακουστικά βαρηκοΐας κάθε τέσσερα χρόνια. 

Άλλες περιπτώσεις

Αν το βαρήκοο άτομο είναι παιδί (7-17 ετών), εκτός της επιχορήγησης του ΕΟΠΥΥ, δικαιούται και το ποσό των 3.000€ που χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας για την αγορά δύο ακουστικών βαρηκοΐας. Συνεπώς, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία ένα παιδί σχολικής ηλικίας δικαιούται συνολικά 3.450€. Το ποσό του ΕΟΠΥΥ πηγαίνει στον ακοοπροθετιστή, ενώ τα 3.000€ δίνεται στην οικογένεια του παιδιού. 

 

Αν ο ενήλικας βαρήκοος ξεπερνάει τα 80 db και στα δύο αυτιά, δικαιούται 900€ από τον ΕΟΠΥΥ κάτι το οποίο φαίνεται στο ακοόγραμμά του.

 

Eυχαριστούμε τα κέντρα ακοής Θεοδώρου για τις πληροφορίες του άρθρου https://www.akoustikatheodorou.gr/