Σύμβαση ενεχύρου: τα 4 σημαντικότερα χαρακτηριστικά της

Ίσως έχετε δει κι εσείς στην τηλεόραση τις τόσες πολλές διαφημίσεις για ενεχυροδανειστήρια στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις και κωμοπόλεις της Ελλάδας. Με την έναρξη της κρίσης τα ενεχυροδανειστήρια στη χώρα μας πολλαπλασιάστηκαν παρέχοντας τη δυνατότητα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις με οικονομικά προβλήματα και αδυναμία λήψης δανείου από την τράπεζα να λάβουν άμεσα μετρητά χωρίς πολλές διατυπώσεις και απαιτήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και φερεγγυότητας. Αυτή η ευκολία απορρέει από το γεγονός ότι από μόνη της η σύμβαση ενεχύρου παρέχει ασφάλεια στο δανειστή ότι θα πάρει πίσω τα χρήματά του, οπότε η έρευνα της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη καθίσταται περιττή. Αν το σκέφτεστε κι εσείς, αλλά δεν ξέρετε τι ακριβώς είναι το ενέχυρο και αισθάνεστε ότι απαιτούνται δύσκολες νομικές γνώσεις για να το καταλάβετε, σας παρουσιάζουμε τα βασικότερα χαρακτηριστικά της σύμβασης ενεχύρου με απλά λόγια.

Κινητό πράγμα

Πυρήνας της σύμβασης ενεχύρου είναι ένα κινητό πράγμα, το οποίο αποτελεί την ασφάλεια του δανειστή, ώστε να μπορέσει να ικανοποιηθεί, αν εσείς δεν του επιστρέψετε το δάνειο. Το κινητό αυτό πράγμα μπορεί να είναι κάποιο τιμαλφές, όπως κόσμημα, ρολόι ή αντίκα, αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα καθώς και κάποια απαίτηση. Το δάνειο που δίνεται δεν ξεπερνά ποτέ την αξία του κινητού, διότι από αυτό θα ικανοποιηθεί ο δανειστής, αν οι υποχρεώσεις του οφειλέτη δεν αποσβεστούν ομαλά, δηλαδή αν δεν αποπληρωθεί εγκαίρως το δάνειο.

ενεχυροδανειστήριο σύμβαση ενέχυρου κοσμήματα

Παράδοση νομής

Η παράδοση νομής του κινητού πράγματος σημαίνει ότι πρέπει να παραδώσετε το αντικείμενο που βάζετε ως ενέχυρο στο ενεχυροδανειστήριο, για να πάρετε τα χρήματα. Υπάρχει και το πλασματικό ενέχυρο, στο οποίο δεν παραδίδετε το πράγμα και το κρατάτε εσείς, όμως σπανίως προτιμάται από τα ενεχυροδανειστήρια. Σε πρώτη φάση, δεν παραδίδετε και την κυριότητα του αντικειμένου, η οποία παραμένει σε εσάς. Απλώς το ενεχυροδανειστήριο το φυλάει μέχρι τη συμφωνημένη ημερομηνία.

Τόκοι φύλαξης

Το ενεχυροδανειστήριο, ακόμα και αν εσείς του επιστρέψετε όλα τα χρήματα που δανειστήκατε, πρέπει με κάποιον τρόπο να αποκτήσει κάποιο όφελος από το γεγονός ότι σας διέθεσε μέρος του κεφαλαίου του. Αυτή η ικανοποίηση που πάντα επέρχεται στα δάνεια επιτυγχάνεται με τους τόκους που απορρέουν από τη σύμβαση ενεχύρου. Οι τόκοι αυτοί είναι επίσης η αμοιβή του για τη φύλαξη του πράγματος που του έχει παραδοθεί ως ενέχυρο και η οποία αποτελεί τη βασική υποχρέωση του δανειστή. Ο νόμος, για να αποφύγει την τοκογλυφία, έχει ορίσει συγκεκριμένα νόμιμα επιτόκια, τα οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνιούνται με τη σύμβαση.

Παράδοση κυριότητας

Στη σύμβαση ενεχύρου συμφωνείται μια ημερομηνία, στην οποία θα πρέπει εσείς να αποπληρώσετε το δάνειο. Αν είστε συνεπής και εμφανιστείτε αυτή την ημερομηνία δίνοντας πίσω όλα τα χρήματα μαζί με τους τόκους, τότε το ενεχυροδανειστήριο είναι υποχρεωμένο να σας δώσει πίσω το αντικείμενο που του είχατε παραδώσει. Εφόσον, όμως, δεν εξοφλήσετε το δάνειο παρά τις οχλήσεις, ο δανειστής δεν έχει άλλον τρόπο να ικανοποιήσει την απαίτησή του πέρα από την αξιοποίηση του πράγματος. Έτσι, μετά την πάροδο της συμφωνημένης ημερομηνίας η κυριότητα του πράγματος μεταβιβάζεται από τον οφειλέτη στο δανειστή.