Πότε είναι απολύτως απαραίτητο να απευθυνθείτε σε κάποιο ενεχυροδανειστήριο

Στις δύσκολες οικονομικά εποχές που διανύει η Ελλάδα όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες και ιδιώτες απευθύνονται σε κάποιο ενεχυροδανειστήριο ή επιχείρηση αγοράς χρυσού, για να εξασφαλίσουν τα μετρητά που έχουν ανάγκη. Αφού οι τράπεζες δεν δίνουν κανένα δάνειο, πρακτικά όποιος χρειάζεται ρευστό δεν έχει άλλη επιλογή από το να ενεχυριάσει κάποιο πολύτιμο κινητό αντικείμενο, ώστε να πάρει δάνειο, ή να πουλήσει το χρυσό του κόσμημα και να πάρει σε αντάλλαγμα χρήματα που θα τον βοηθήσουν να ξεφύγει από το αδιέξοδο. Μπορεί τα επιτόκια στα ενεχυροδανειστήρια να μην είναι τόσο συμφέροντα όπως στα τραπεζικά δάνεια, όμως αυτό δικαιολογείται από τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά. Γι’ αυτό το λόγο, άλλωστε, τα ενεχυροδανειστήρια στην Ελλάδα όχι απλά ανθούν, αλλά ιδρύονται το ένα μετά το άλλο και εμφανίζουν μεγάλα κέρδη σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Χρυσός αγορά χρυσού ενεχυροδανειστηριο

Έτσι, οι περισσότεροι επιχειρηματίες απευθύνονται σε κάποιο ενεχυροδανειστήριο, όταν έχουν απόλυτη ανάγκη ρευστότητας και καμία πολυτέλεια χρόνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μόνη λύση, που κάνει τα ενεχυροδανειστήρια απόλυτα απαραίτητα, είναι να ρευστοποιηθεί κάποιο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. Άλλωστε, αυτό που έχει σημασία είναι το να σωθεί η επιχείρηση με όποιο κόστος. Επιπλέον, ο τόκος που μπορούν να ζητήσουν τα ενεχυροδανειστήρια καθορίζεται από το νόμο, οπότε η εποχή της αισχροκέρδειας έχει πλέον παρέλθει.

Ωστόσο, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι με τη σύμβαση ενεχύρου παραδίδετε την κυριότητα του πράγματος στο δανειστή, αν δεν καταφέρετε να επιστρέψετε το δάνειο μαζί με τους συμφωνηθέντες τόκους. Έτσι, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να χάσετε το πολύτιμο αντικείμενό σας, οπότε καλό θα ήταν να αποφύγετε να ενεχυριάσετε πράγματα με μεγάλη συναισθηματική αξία ή να το κάνετε μόνο αν είστε απολύτως βέβαιοι ότι μετά από το χρονικό διάστημα που έχετε συμφωνήσει θα μπορείτε να αποπληρώσετε το δάνειο. Δεν είναι λίγοι οι ιδιώτες ή οι επιχειρηματίες που όταν λήξει η σύμβαση ενεχύρου, πράγμα που συμβαίνει συνήθως μετά από ένα εξάμηνο, συνειδητοποιούν ότι οι τόκοι ήταν υψηλοί ή πως δεν μπορούν καν να επιστρέψουν το αρχικό ποσό που δανείστηκαν, διότι το ξόδεψαν στις τρέχουσες ανάγκες και δεν πρόλαβαν να βρουν τα μετρητά που υπολόγιζαν. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχετε άλλη επιλογή από το να χάσετε το ενέχυρο, αφού αυτό αποτελούσε την ασφάλεια του δανειστή για την περίπτωση που δεν καταφέρνατε να αποπληρώσετε το δάνειο.

Έτσι, ο χρυσός κανόνας λέει πως πρέπει να απευθυνθείτε στο ενεχυροδανειστήριο αν το έχετε απόλυτη ανάγκη. Και αν το κάνετε, θα πρέπει να παραδώσετε κάποιο αντικείμενο που δεν θα σας κοστίσει πολύ αν το χάσετε. Διότι η συναισθηματική αξία είναι ένα μη μετρήσιμο μέγεθος, που κανένας δανειστής δε λαμβάνει υπόψη του, όμως εσάς θα σας κοστίσει πολύ και δυστυχώς μετά τα πράγματα θα είναι μη αναστρέψιμα. Τέλος, καλό είναι να αντιμετωπίσετε τη διαδικασία ως ένα δάνειο που θα πρέπει να επιστραφεί και όχι ως μια προσπάθεια που δεν έχει καμία ελπίδα. Πολλοί οφειλέτες παραδίδουν τα όπλα από νωρίς και δεν προσπαθούν πραγματικά να επιστρέψουν το δάνειο παρά μόνο ξοδεύουν τα χρήματα αλόγιστα με αποτέλεσμα να φτάνουν ξανά στην ίδια άσχημη κατάσταση, από την οποία ξεκίνησαν.