Αναβατόρια ΑΜΕΑ: τα βασικότερα χαρακτηριστικά τους

Τα αναβατόρια ΑΜΕΑ είναι ένας από τους ευκολότερους και οικονομικότερους στην εγκατάσταση και τη συντήρηση τρόπους, για να καταργηθούν οι υψομετρικές διαφορές και να διευκολυνθούν τα ΑΜΕΑ και τα εμποδιζόμενα άτομα, όπως οι ηλικιωμένοι, στην καθημερινότητά τους και στην πρόσβασή τους σε όλους τους χώρους ενός κτιρίου. Αν σκέφτεστε να τοποθετήσετε αναβατόριο σκάλας στο σπίτι σας ή σε κάποιο άλλο κτίριο, τότε αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του που πρέπει να γνωρίζετε, ώστε να ξέρετε τι να περιμένετε αλλά και να βεβαιωθείτε ότι κάνετε τη σωστή επιλογή που θα εξασφαλίσει την χωρίς εμπόδια προσπέλασή σας στο χώρο που μένετε ή εργάζεστε.

Τύποι σκάλας

Τα αναβατόρια ΑΜΕΑ είναι σχεδιασμένα με τέτοιον τρόπο, ώστε να τοποθετούνται πλευρικά στις σκάλες και να εξυπηρετούν τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους. Μπορούν να εγκατασταθούν σε όλους τους τύπους σκάλας, τόσο τις ευθείες όσο και τις κυκλικές κλίμακες.

Απαιτούμενη υποδομή

Το πλεονέκτημα των αναβατορίων ΑΜΕΑ είναι ότι δεν απαιτούν κάποια συγκεκριμένη υποδομή. Στηρίζονται στα σκαλοπάτια της σκάλας και μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις χρειάζεται επιπλέον στήριξη. Παράλληλα, το κάγκελο της σκάλας δεν αφαιρείται, έτσι ώστε η σκάλα να παραμείνει λειτουργική για τα υπόλοιπα άτομα που τη χρησιμοποιούν. Η εγκατάσταση του αναβατορίου ολοκληρώνεται συνήθως σε μία με δύο εργάσιμες ημέρες.

αναβατόρια ΑΜΕΑ

Χρήση από περισσότερα άτομα σε περισσότερους ορόφους

Τα αναβατόρια ΑΜΕΑ μπορούν να κάνουν διάφορες στάσεις σε περισσότερους ορόφους, αν αυτό είναι απαραίτητο. Επιπλέον, διαθέτουν χειριστήρια κλήσης και αποστολής από πολλά μέρη του σπιτιού, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από περισσότερα άτομα με αυτονομία.

Παροχή ρεύματος και μπαταρία

Τα αναβατόρια ΑΜΕΑ λειτουργούν με αυτόνομη μπαταρία, η οποία πρέπει να ελέγχεται κάθε χρόνο για την καλή λειτουργία της. Η μπαταρία αυτή φορτίζεται κατά το διάστημα, όπου το αναβατόριο δεν χρησιμοποιείται, και η κατανάλωσή της δεν ξεπερνά αυτή μιας κοινής λάμπας. Η παροχή του ρεύματος γίνεται από το υπάρχον κύκλωμα φωτισμού με μια απλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Η μπαταρία εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα του αναβατορίου ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Ασφάλεια

Τα αναβατόρια ΑΜΕΑ είναι πιστοποιημένα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους σε κάθε περίπτωση. Εφεδρικά συστήματα, αισθητήρες και μηχανισμοί ασφαλείας είναι βασικά εξαρτήματά τους που εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια. Βέβαια, για να διατηρηθεί

αυτό το αποτέλεσμα απαιτείται η τακτική συντήρηση, ο έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και η αλλαγή των ανταλλακτικών, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο από τον τεχνικό.

Κάθισμα ή πλατφόρμα

Τα αναβατόρια ΑΜΕΑ μπορούν να διαθέτουν είτε κάθισμα, το οποίο μεταφέρει ένα άτομο, είτε πλατφόρμα, πάνω στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί ολόκληρο το αμαξίδιο. Κάθε επιλογή έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της και εναπόκειται στο χρήστη να αποφασίσει ποια ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του. Το αναβατόριο ΑΜΕΑ με κάθισμα απαιτεί τον ελάχιστο χώρο και προσαρμόζεται στις αισθητικές απαιτήσεις του χώρου. Από την άλλη, το αναβατόριο για αμαξίδιο επιτρέπει στο άτομο την απόλυτη αυτονομία και μετακίνηση σε όλους τους χώρους χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση του αμαξιδίου από κάποιον βοηθό, όμως καλύπτει σαφώς μεγαλύτερο χώρο και απαιτεί περισσότερες αλλαγές κατά την εγκατάστασή του.